Gıda Alerjisi Nedir ? Düzelir mi ?

Gıda Alerjisi Nedir ? Düzelir mi ?

Gıda alerjisi vücudun savunma sisteminin gıdaya karşı verdiği anormal yanıttır. En sık çocukluk döneminde görülmekle birlikte hemen her yaşta görülebilir. Kişide atopik dermatit olması; anne, baba veya kardeşinde alerjik hastalık olması gıda alerjisi gelişimi riskini artırmaktadır. Toplumda insanların en az %15-20’sinin alınan bir besinin kendisini rahatsız ettiğine inanmaktadır. Gıda allerjilerinin sıklığı genelde çocuklarda %2-8 arasında Yetişkinlerde %1 civarında, Tüm nüfusta ise %2 oranında görülmektedir. Erişkinlerdeki besin allerjisi yaşla değişim göstermez İnfantlarda varolan süt allerjisi 3 yaşına doğru giderek azaldığı gözlenmiştir. Yumurta ve fıstığa allerji çocuklarda yaşla prevalansı azalmakla birlikte inek sürüne göre daha yüksek oranda devam etmektedir. Herhangi bir gıda alerjiye neden olabilir. En sık alerjiye neden olana gıdalar, süt, yumurta, buğday, yer fıstığı gibi kabuklu çerezler, balık, kabuklu deniz ürünleridir. Çocuklarda gıda alerjisinin en önemli nedeni olan süt ve yumurta alerjisi çocuk büyüdükçe kaybolur. Ancak erişkinlerdeki balık ve deniz ürünleri alerjisi kaybolmaz, devam eder.

İNEK SÜTÜ

Çocukların yaşamlarının ilk aylarında karşılaştıkları yabancı besinlerin başında gelen inek sütüne karşı, % 3 allerji görülmektedir. İnek sütü proteinleri kazein ve whey proteinleri olmak üzere 2 grupta toplanır. Kazeinler inek sütünün %76-86’sını oluştururlar . İnek sütünün içerdiği yirmiyi aşkın proteinden özellikle 5 tanesi allerjik niteliktedir. Bunlar: alfa laktoglobulin, kazein, sığır gamma globülin, sığır albümin, ve beta laktoglobulindir. İnek sütüne allerjisi olan bir çocuk çapraz duyarlılık söz konusu olduğu için koyun ve keçi sütlerini de tüketemeyebilir .

YUMURTA

Yumurta da inek sütüne benzer bir şekilde hem sıklıkla tüketildiği hem de birçok yiyeceğin içinde bulunduğu için yaygın bir besin allerjenidir. Yumurta beyazına karşı allerji sarısına oranla daha fazla görülmektedir.Ovaalbumin, ovomukoid, ovotransferrin ve konalbumin yumurta beyazındaki en önemli alerjenledir. Ovomukoidin ısıya karşı olan dirençliliği, pişmiş yumurta ve hazır gıdalara katılan yumurta preparatlarının sebep olduğu allerjinin temelidir. Yumurta allerjisinde egzama veya kaşıntı deri ve göz lezyonları görülme sıklığı diğer besin alerjenlerine kıyasla daha fazladır. Bebeklerde egzamanın en önemli nedenidir. Yumurta allerjisi, yumurtanın kendisinin veya yumurta içeren yiyeceklerin alınmasından sonra, dakikalar veya saatler içinde ortaya çıkan, yaygın kızarıklık, hırıltılı solunum, kusma ve ishal ile kendini belli eder. Süt de olduğu gibi yumurtada da duyarlı bireylerde diğer hayvan yumurtalarına çapraz duyarlılık gözlenebilir Yumurta akının bir yaşından önce verilmemesi, başlandığında ise yavaş yavaş arttırılması gereklidir. Allerji belirtileri ortaya çıktığında yumurtaya en az altı ay ara verilmelidir. Kızamık ve kabakulak aşılarının tavuk embriyosundan hazırlanıyor olması nedeniyle yumurta allerjisine sahip olan çocuklarda kızamık ve kabakulak aşıları yapılırken dikkatli olunmalıdır. Grip aşısı yumurta ile geliştirilmiştir ve ciddi yumurta allerjisi olanlara sadece tedavi eden doktora danışıldıktan sonra verilmelidir. Yumurta allerjisi olan bireyler yumurtayı ve yumurtalı besinleri diyetinden diyetlerinden çıkarmalıdır. Yumurta (her türlü hayvan yumurtası), Albümin ve Globülin maddeleri, mayonez, makarna. Hem yumurta beyazı hem de yumurta sarısı reaksiyon verebilir. Bir kaç kişi yumurta bazlı katkı maddesi lyzosyme de (E-1105) reaksiyon gösteriyor. İçerik listesini okumaya ek olarak, ikram edilen pasta/böreğin yumurta ile fırçalanmamış olduğuna emin olmak önemlidir. Gıdalara bağlı anafilaksi yumurta, soya, yer fıstığı alerjilerinde sık gözlenir. Gıda alerji testi; Gıda alerjisi tanısı deri prik testi, prick-to- prick testi, yama ( patch testi ) , gıda spesifik IgE tayini, oral provokasyon testi, ve biyopsi ile konur.
Gıdalar ile deri prick testi, yama testi, prick-to- prick test, spesifikk Ig tayini yapılır. Gıda alerjisi tedavisi; Tanı kesinleştikten sonra sorumlu besin diyetten çıkarıldıktan sonra hastalık kendiliğinden düzelir. Bebeklik döneminde temel besin maddesine alerji gelişir ise duyarsızlaştırma (desensitizasyon) denenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir