Hakkımızda

Alerjik hastalıklar her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden alerjik hastalıklarının tanısın doğru konulması ve sonrasında doğru tedavinin yapılması gereklidir. Alerjist ile alerjik hastalıklar hakkında bilgiler vermek ayrıca tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi ve deneyimlerimizi aktarmaya çalışacağız

Alerjist ( alerji uzmanı ) olarak  alerji deri testi (deri prick test, intradermal, yama) ve tedavi  ( subkutan veya tablet aşılar, ) yanı sıra, gıda, veya ilaç alerjisi duyarsızlaştırma için yenilikçi tedaviler sunuyoruz. Oral immünoterapi (OIT),  ve subkutan ( SCIT ) immünoterapi  ile polen, ev tozu, kedi, köpek ve küfleri içeren alerjenlere karşı kapsamlı bir duyarsızlaşma sağlamaya yardımcı olabilmekteyiz. Rinit, sinüzit, astım, dermatit ve ürtiker de dahil olmak üzere çok sayıda tıbbi durumu tedavi edebiliyoruz.

 

Alerjik hastalıklar ve astım hastalıkları alanında, hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan, dünya tıp literatürüne katkı sağlayan, uluslararası standartlarda hizmet veren ve bunu akademik çalışmalarla destekleyen, sağlıkta iyileşmeyi, çözümü ve mutluluğu baz alan bir kuruluş olmak Alerjistin temel ilkelerindendir.